Depresisó i estat d'ànim

Experimentar tristesa o desesperança com a resposta a factors estressants, o esdeveniments negatius, o com una fluctuació de l'estat d'ànim, és normal però quan emocions afecten de manera greu al funcionament de la persona, cal buscar ajuda.

Truca'ns

900 802 408

Depressió i estat d'ànimánimo

Els sentiments negatius són inherents a l’ésser humà. Qualsevol persona ha experimentat tristesa, desesperança o abatiment com a resposta a factors estressants, esdeveniments negatius, o simplement com una fluctuació de l’estat d’ànim habitual. Normalment, aquestes emocions negatives són passatgeres i afecten de manera moderada. Fins i tot, en determinades ocasions, aquestes emocions negatives són necessàries, ja que preparen a l’organisme perquè dugui a terme conductes eficaces que responguin a les demandes de l’entorn i mobilitzin l’energia necessària.

Quan parlem d’un trastorn de l’estat d’ànim o depressiu, aquestes emocions van més enllà de les fluctuacions normals de l’ànim i afecten de manera greu al funcionament de la persona.

Per al tractament de la depressió s’aborden els diferents nivells des d’una perspectiva cognitiu-conductual.

L’autoestima i l’autoconcepte, les habilitats socials, la relació del pacient amb el seu entorn pròxim i la motivació conductual, són aspectes importants en la depressió, per la qual cosa és imprescindible l’aprenentatge d’eines per a gestionar-lo. Com maneja la persona les seves emocions, identificar-les o reconèixer les seves pròpies i les dels altres, reaccionar de manera adequada davant aquestes emocions i ser capaç de comunicar-les són aspectes a treballar en el trastorn depressiu.