Chemsex

Creus que aquesta pràctica t'està generant problemes?

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuita

Qué és el Chemsex?

El Chemsex es caracteritza per un consum intencional de substàncies per a tenir sexe durant un llarg període de temps (des de diverses hores fins a diversos dies). Aquestes relacions sexuals solen practicar-se en festes de sexe en casis privades, com en locals comercials (saunes o clubs), o en racons del carrer que quedin apartats. Per a treballar-ho realitzem un tractament idiosincràtic (és a dir, adaptat a les necessitats de cada persona) el qual consisteix en teràpies grupals i individuals dutes a terme per psicòlegs i terapeutes especialitzats.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb mèdic psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella. Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic. Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

4 Etapes Claus

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues.

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials, Resolució de conflictes, Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.

Metodologia

Respecte a les tècniques conductistes es procura utilitzar reforços positius, els reforços negatius s’evitessin al màxim, i en cas de considerar-se necessaris es fan mitjançant la tècnica d’exposició imaginal, combinant-ho amb la reestructuració cognitiva que permeti el canvi conductual. L’objectiu perseguit és: “benestar, salut, qualitat de vida i la plenitud del desenvolupament de persones i grups”. Els principis que guiessin la intervenció són, principi de beneficència, principi d’autonomia i principi de justícia.

A Forum Salud Mental Costa Brava realitzem un tractament específic i personalitzat per a cada pacient, oferint un tractament integral a tots els nivells, no sols centrant-nos en el pacient sinó en tota l’esfera biopsicosocial d’aquest, donant cobertura terapèutica tenint en compte aspectes tan importants com el familiar, el social i el laboral.