Problemes amb les drogues de síntesis?

Creus que ha generat addicció a aquest tipus de drogues o sospites que un familiar/conegut pot tenir-la?

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuïta

Com deixar les drogues de síntesis?

El tractament ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència. L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb mèdic psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella. Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic. Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

4 Etapes Claus

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials, Resolució de conflictes, Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.

Com actuen les drogues de sintesis en les personas?

Al ser un estimulant del sistema nerviós central actua sobre les neurones dopaminèrgiques (aquelles que utilitzen dopamina com a transmissor) i serotonèrgiques (aquelles que utilitzen la serotonina com a transmissor).

L’èxtasi incrementa l’alliberament de dopamina i de serotonina per part d’aquestes neurones, amb la qual cosa modifiquen l’activitat de totes les funcions del cervell que estan relacionades amb aquests sistemes de transmissió.

Efectes sobre el Cervell

• Eufòria.
• Agitació i Hiperactivitat.
• Verborrea.
• Augment de la sociabilitat.
• Desinhibició.
• Disminució de la fatiga i el somni.
• Aclaparament i Inquietud.

Efectes Fisiològics

Els seus efectes principals en consumir-la, és que provoca estat d’ànim alerta, i deliri de persecució, també fa a la persona agressiva.

• Taquicàrdia
• Sudoració
• Increment de la tensió arterial
• Dilatació de pupil·la
• Sequedat de boca
• Tremolors

Zonas Afectadas

• Cerebro
• Corazón
• Hígado
• Riñones
• Sistema Cardiovascular

Breve repaso por la historia

Estas sustancias están elaboradas mediante una síntesis química a partir de productos farmacéuticos ya relegados del mercado por su falta de utilidad terapéutica.

 

De esta forma, durante los últimos años se han recuperado para usos lúdicos debido a sus efectos inmediatos entre los estimulantes y alucinógenos, son baratos y de fácil fabricación.

Composición química

El éxtasis es la denominación popular del MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina), una potente droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y efectos neurotóxicos.

 

Nunca se ha encontrado una aplicación concreta para el MDMA aunque su patente elaborada por los laboratorios Merck y sintetizado de modo accidental en 1912, permaneció hasta 1953.